O konkursie

Wojewódzki konkurs pt. „Każdy piękny od poczęcia” organizowany jest w ramach Narodowego Dnia Życia – święta, które zostało uchwalone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2004 roku.

Konkurs ma charakter pozytywny: został przygotowany w trosce o promowanie wśród dzieci i młodzieży szacunku do każdego życia ludzkiego od chwili poczęcia do naturalnej śmierci oraz w celu uwrażliwiania na wartość osób niepełnosprawnych. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych, specjalnych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego.

Zaproponowane uczniom kategorie konkursowe: plastyczna, multimedialna, literacka i pomysł na szkolną akcję sprzyjają mobilizowaniu uczniów do pogłębiania wiedzy merytorycznej, do kreatywności i zdrowej rywalizacji.

Termin składania prac konkursowych: od 15 stycznia 2017 do 24 lutego 2017 r. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 17 marca 2017 r.

Patronat

Organizatorzy

Partnerzy

Patronat medialny

Sponsorzy

Wyniki

Komisja konkursowa:

Małgorzata Rasmus (sekretarz Komisji), Aleksandra Belicka, Alina Brzózka, Radosław Brzózka, Tomasz Szydło, Marzena Wilczewska, Katarzyna Pryputniewicz, Monika Misztal, S. Sancja Winiarska, Ks. Łukasz Głaz, Magdalena Łońska, Bożena Ćwiek, Bożena Pietras, Elżbieta Czerniak

Kontakt